Linnaga ühendatud

Kiire ja lihtne ühendus linnaga Via Baltica (Tallinna-Riia) maantee kaudu ja peatus Tallinna linnalähiraudteel muudavad Gate Tallinna kõigile ligipääsetavaks. Teised transpordiühendused teenindavad muid lähedal asuvaid asulaid. Maanteeühendused Tallinna ringtee kaudu annavad kiire ligipääsu Tartule, Paldiskile ja Pärnule.

Olemasolev tööjõud

  • Juhtivad ja administratiivtöötajad
  • Kogenud ja oskustega

Erinevad oskustöölised ja professionaalid elavad ja töötavad ümbritsevates suuremates tööhõivepiirkondades ja äärelinnades Sauel, Laagris ja Nõmmel, mis tähendab, et läheduses on märkimisväärselt palju tööjõudu. Veelgi enam, olulise osa tööjõust võib leida 10 kilomeetri raadiusest.

  • 5500 inimest elab Saue valla naabruses
  • 100 000 inimest elab 10 km raadiuses
  • 430 000 inimest elab 20 km raadiuses

Infrastruktuur on valmis

Ühendustee Sauega ning kruntide vahelised teed ja infrastruktuur valmisid 2021 lõpus.

  • Teed
  • Vesi ja kanalisatsioon
  • Elekter
  • Gaas
  • Telekommunikatsioonid

Olemasolev planeering

Praegune üldplaneering lubab üle 250 000 ruutmeetri äripindade arendust 60 hektari suurusel maa-alal. Muudatusi planeeringus saab teha läbirääkimiste kaudu planeerimisametkonnaga, mis on juba näidanud üles valmisolekut lubada maad kasutada ka elamuehituseks ja vaba aja veetmiseks.

Teenustega maapaketid arendajatele ja elanikele

Kokku üle 60 hektari infrastruktuuri ja maanteetranspordiühendustega krunte äri- ja elamuarendusteks. Saadaval 0,4 kuni 17 hektari suurused krundid, kõik koos teenuste ja transpordiühendustega.

0 hectares of land